กาตาร์ แอร์เวย์ส ยืนยันกลับมาบินภูเก็ต เริ่ม ธ.ค. นี้

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส ได้รับอนุญาตให้ขนส่งผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศไทย โดยให้บริการจำนวนเที่ยวบินมากที่สุด ได้แก่

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ให้บริการ 2 เที่ยวบินต่อวัน
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เริ่มให้บริการ 18 ธ.ค. 2020 จำนวน 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์เดินทางเข้าประเทศไทย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และ สามารถแสดงเอกสารยืนยันตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถแบ่งประเภทผู้โดยที่ได้ ดังนี้

  • บุคคลสัญชาติไทย
  • บุคคลที่ได้รับการยกเว้น (ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
  • บุคคลในคณะทูตหรือองค์กรระหว่างประเทศ
  • สมาชิกครอบครัวของผู้ที่มีสัญชาติไทย
  • ไม่เป็นบุคคลสัญชาติไทย แต่มีเอกสารสำคัญอนุญาตพำนักในราชอาณาจักร
  • บุคคลที่มีใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร
  • นักเรียนนักศึกษา
  • ชาวต่างชาติที่มีนัดหมายทางการแพทย์ในประเทศไทย
  • ชาวต่างชาติในกรณีพิเศษ ได้แก่ วีซ่าพำนักชั่วคราวประเภท Special Tourist Visa, Tourist-TR Visa (single entry), B Visa (Business and Investors), O-A Visa, O-X Visa, APEC Card Holder.

ผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย และ สถานกงสุลใหญ่ ประจำประเทศต้นทางอีกครั้ง

ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องแสดงใบรับรองการตรวจสุขภาพ (Fit to Fly Health Certificate) และใบรับรองแพทย์ที่แสดงผลการตรวจโควิด-19* ในห้องปฏิบัติการเป็นลบโดยใช้การทดสอบแบบ RT-PCR ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

(*บุคคลสัญชาติไทยได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้เอกสารแสดงผลการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR เมื่อเดินทางสู่ประเทศไทยกับกาตาร์ แอร์เวย์ส ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อกำหนดก่อนเดินทาง)

นอกจากนี้ในการเช็คอิน ตรวจคนเข้าเมือง และแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ แล้วนั้น ผู้โดยสารทุกคนจะต้องแสดงหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry – COE) และในวันเดินทาง ผู้โดยสารจะต้องแสดงใบจองโรงแรมที่ได้รับการยืนยันแล้ว ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่กักตัวทางเลือก (Alternative State Quarantine) ที่ผู้กักตัวจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

นอกจากนี้ ผู้โดยสารชาวต่างชาติทุกคนจะต้องมีประกันสุขภาพหรือจดหมายยืนยันจากนายจ้างว่าบริษัทประกันหรือนายจ้างจะดูแลเรื่องประกันสุขภาพสำหรับผู้โดยทาง ที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้เดินทางถูกตรวจพบว่าได้รับเชื้อโควิด-19 วงเงินอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่นๆ) ทั้งนี้ ประกันจะต้องครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

ผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังกรุงเทพฯ ประเทศไทยกรุณาตรวจสอบข้อมูลล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติและประเภทของผู้เดินทางและข้อกำหนดต่างๆได้ที่หน้า Travel Requirement

ข่าวต้นฉบับ >


อัปเดตข่าวสาร จาก Onlynx Tech ทุกวันได้ที่ Website: www.onlynx.tech
Facebook: www.facebook.com/OnlynxTech
ติดตาม Onlynx Tech ทาง Line Official.

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ M.png

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *