Onlynx Tech

Onlynx Pass

ออนลิงซ์ พาส (Onlynx Pass​) เป็นระบบซื้อ-ขาย ตั๋ว บัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และบริการต่างๆ เช่น บัตรเข้าดิสนีย์แลนด์ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ ไปจนถึง SIMcard ต่างประเทศ Pocket-Wifi บริการรถรับ-ส่งส่วนตัว ผ่านระบบออนไลน์

พาสท่องเที่ยว

Accomplishments

  • ระบบตะกร้า
  • การรับรองภาษา
  • กล่องค้นหา
  • ตัวเลือกประเทศ
  • ตัวกรอง
  • ช่องทางการชำระเงิน

Responsive Design

รองรับการใช้งานบนมือถือ และคอมพิวเตอร์ ตามที่ลูกค้าสะดวก

Easy usage

ลูกค้าใช้งานง่าย ซื้อสินค้าได้รวดเร็ว

onlynx-pass

MultiLanguage Support

สามารถรับรองภาษาได้มากกว่า1ภาษา ใช้งานง่าย รูปแบบสวยงามมองสบายตา

Payment gateway support

รองรับการชำระเงินทั้ง บัตรเครดิต / เดบิต หรือ ช่องทางการโอนชำระผ่านธนาคาร

ตัวกรอง

– ประเภทสินค้า
– ตัวเลือกช่วงราคา

ค้นหา

ใช้พิมพ์ค้นหาอย่าง่ายดาย

ตัวจัดเรียง

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้มากขึ้น

ระบบตะกร้า

ระบบที่จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกในการ shopping ของผู้ใช้ เป็นจุดเด่นของเว็บไซต์เรา สามารถเลือกซื้อสินค้าได้มากกว่า 1 ชิ้น และชำระในทีเดียวโดยไม่ต้องเสียเวลาในการกรอกข้อมูลชำระเงินหลายรอบ ทำให้สะดวกต่อการใช้ง่ายอย่างมาก 

Alway stay tuned and receive updates

ตัวเลือกแพ็กเกจ

เป็นฟังก์ชั่นเลือกบัตรโดยสารต่างๆ ให้ดูใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก และมีรายละเอียดราคาของบัตรแต่ละบัตร 

ระบบชำระเงิน

จัดทำให้สะดวกต่อการใช้งานของลูกค้า มีรายละเอียดติดต่อ ช่องทางชำระเงิน(โอนผ่านธนาคาร/บัตรเครดิต/เดบิต)  มีส่วนลดPromocode เมื่อทำรายการเสร็จสิ้น จะมีจดหมายส่งเข้าทั้งE-mail และเบอร์โทรศัพท์ ที่กรอกไว้

Request For Demo